ผลิตภัณฑ์ของเรา

โรงโม่หินสุวลี โรงงานตั้งอยู่ที่ ซอยคีรีนคร

ลักษณะแร่ เป็นแร่หินปูน ซึ่งเหมาะกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง เพราะแข็งและเหนียว บางส่วนจะเป็นหินแกรนิต ซึ่งมีแร่ต่างๆผสมกันทำให้คุณภาพหินแกรนิต ปัจจุบันกำลังเปิดเหมืองอยู่ 20% วัสดุหิน ที่เป็น

สินค้าหลัก มีจำหน่ายในโรงโม่หินสุวลี

หิน 2 เล็ก (หิน 1)

ลักษณะ รูปร่าง

ขนาดประมาณ 25 .

รูปร่าง ออกกลมเหลี่ยม

*น้ำหนักหิน 1.45 ตัน ลบ..

คุณสมบัติ

 • ใช้สำหรับเทคาน เทโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงสูง
 • งานหล่อคอนกรีต เสาเข็ม
 • เทพื้นคอนกรีต พื้นโกดัง และพื้นโรงงาน
 • ผสมปูน งานถนนคอนกรีต
 • และงานก่อสร้างอื่นๆ

หิน 3/4

ลักษณะ รูปร่าง

หินขนาด 19 .. (3/4″)

*น้ำหนักหิน 1.45 ตัน ลบ..

คุณสมบัติ

 • ผสมคอนกรีต (ปูน )

 • งานหล่อคอนกรีต

 • เทพื้นคอนกรีต

 • งานผิวทางลาดยาง

 • งานตกแต่งสวน และงานก่อสร้างทั่วไป

หิน 3/8 (เกล็ด)

ลักษณะ รูปร่าง

มีขนาด 9.5 .ม (3/8”)

*น้ำหนักหิน 1.20 ตัน ลบ..

คุณสมบัติ

 • งานตกแต่งสวน ทางเท้า

 • ลานเอนกประสงค์ ผสมปูน

 • ปูพื้น สวนหย่อม

 • โรยหน้าบ้าน โรยก้นหลุม

 • หล่อคอนกรีต

 • งานหล่อท่อระบายน้ำ ถังส้วม

 • งานผิวทางราดยาง

 • เป็นส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต

 • งานก่อสร้างอื่นๆ

หินคลุกสเปค

ลักษณะ รูปร่าง

เป็นหินที่ผสมกันระหว่าง หินฝุ่น หิน 3/4 หินและเศษหินต่างๆ

*น้ำหนักหิน 1.65 ตัน ลบ..

คุณสมบัติ

 • ใช้สำหรับเทพื้น อัดพื้น ให้แน่น

 • งานปรับพื้นถนน พื้นอาคาร พื้นบ้าน

 • เทบริเวณที่นิ่ม มีน้ำขัง หินคลุกมีคุณสมบัติ ไม่เฉอะแฉะ และเมื่อมีการบดอัด จะมีคุณสมบัติทำให้พื้นผิวนั้น แน่น แข็งแรง กว่าดินลูกรัง

 • สามารถใช้หินคลุก ถมถนนร่วมกับหินลูกรังได้

หินฝุ่น

ลักษณะ รูปร่าง

ขนาด 0 – 5 .. (3/16″)

เป็นฝุ่นผง

*น้ำหนักหิน 1.60 ตัน ลบ..

คุณสมบัติ

 • เหมาะอัดอิฐบล็อก อิฐทางเท้าอิฐประสาน อิฐต่างๆ

 • ลานอเนกประสงค์ สนามกีฬา งานตกแต่งสวน ทางเท้า

 • เป็นส่วนผสมฉาบผิวทางราดยางสเลอรี่ซีล (Slurry seal)

 • เป็นส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต

 • งานปูพื้นถนน ให้เรียบเนียน

 • และงานก่อสร้างอื่นๆ

วัสดุหิน ที่เป็นสินค้ารอง มีจำหน่ายในโรงโม่หินสุวลี

หินลิปแล็ป

ลักษณะ รูปร่าง

ขนาด 10 – 30 ..

*น้ำหนักหิน 2.0 ตัน ลบ..

คุณสมบัติ

 • ใช้ในการประดับตกแต่งคันเขื่อน คันคู ประตูระบายน้ำ งานของกรมชลประทาน

 • งานตกแต่งสวน ขอบสระน้ำ

 • งานป้องกันการกัดเซาะของน้ำ

 • บรรจุใส่กล่องลวดตาข่าย

 • และอื่นๆ (นำไปโม่เป็นหินคัด)

หินคลุกปลายตะแกรง

ลักษณะ รูปร่าง

เหมือนหินคลุกสเปค แตกต่างความแข็งแรงของเนื้อหิน ¾ กับหิน คุณภาพต่ำกว่า

*น้ำหนักหิน 1.65 ตัน ลบ..

คุณสมบัติ

 • ใช้ถมที่ ปรับพื้น ที่ไม่ต้องรับน้ำหนัก รับแรงอะไรมาก

เศษดิน

ลักษณะ รูปร่าง

ฝุ่นหินฝุ่นดิน ประมาณ 80%

หิน 3/4 ผสม และหิน เล็ก

เนื้อหินจะเป็นสีออกขาวบนเทา

*น้ำหนักหิน 1.65 ตัน ลบ..

คุณสมบัติ

 • ปรับที่ดิน

หินผุคัด

ลักษณะ รูปร่าง

คุณสมบัติไม่แข็งแรง

ประกอบด้วยดิน 80% (ออกขาวปนเทา)

มีหินขนาดคละกัน ปนกันไป

*น้ำหนักหิน 1.60 ตัน ลบ..

คุณสมบัติ

 • ใช้งานคล้ายกับหินลูกรัง

 • ใช้สำหรับ ถมที่ ถมถนน 

 • ถมบ่อน้ำ แต่งขอบบ่อ