หัวหน้าแผนกบุคคล

รายละเอียดงาน

 1. วางแผนอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับประเภทและขนาดขององค์กร
 2. กำกับและควบคุมให้มีการปฏิบัติด้านค่าตอบแทนและประเมินผลได้เหมาะสมกับองค์กรและสภาพการแข่งขัน
 3. วางแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการทำงานและศักยภาพในการทำงาน
 4. จัดทำแผนการจัดการทั่วไปและติดต่อราชการ
 5. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์ บริหารงานบุคคล
 2. มีประสบการณ์งานบริหารบุคคล 3 ปีขึ้นไป
 3. มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน

วิธีการสมัคร

 • สมัครทาง E-mail
 • สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
 • ติดต่อสอบถามที่แผนกบุคคลและธุรการ

ติดต่อ
คุณทองมี
เบอร์โทรศัพท์ : 038-275-334-8
อีเมล : hr@suvalee.com