บริษัท สุวลี จำกัด

เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ครบวงจร มีทรัพยากรที่เพียงพอในการผลิตงานต่างๆ เช่น เหมืองหิน โรงงานโม่หิน โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต โรงงานผสมคอนกรีต โรงงานผสมแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ่อทราย การบริการขนส่งวัสดุในการก่อสร้าง เครื่องจักร เครื่องมือ และบุคลากร ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และการบริการที่เป็นเลิศ จากประสบการณ์ที่สะสมมากกว่า 40 ปี ได้สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของบริษัท สุวลี จำกัด ที่พร้อมเดินหน้าพัฒนาและเติบโตอย่างมั่นคง

ผลิตภัณฑ์ของเรา ติดต่อเรา

รู้จักสุวลี

ปี พ.ศ. 2510 บริษัท สุวลี จำกัดได้ก่อตั้งขึ้นโดยจดทะเบียนเป็นห้างหุ่นส่วนจำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนครั้งแรก 100,000 บาท โดยทางบริษัทได้ดำเนินธุรกิจประเภทรับเหมา ขาย และขนส่งวัสดุในการก่อสร้าง เช่น ดิน หิน ลูกรัง หินคลุก หินย่อยก่อสร้าง ทรายหยาบก่อสร้าง และวัสดุในการก่อสร้างอื่นๆ ให้กับหน่วยงานราชการและเอกชนทั่วไป

ปี พ.ศ. 2513

 • บริษัทได้มีการเริ่มรับงานทางด้านรับเหมาก่อสร้างถนน งานท่อระบาย และงานปรับปรุงพื้นที่โรงงาน เพื่อรองรับความต้องที่เพิ่มมากขึ้นและกำลังการผลิตของบริษัท

ปี พ.ศ. 2517

 • บริษัทได้มีการสร้างโรงงานโม่หินโรงแรก หลังจากนั้นได้มีการเพิ่มทุนการจดทะเบียนหลายครั้ง เพื่อรองรับธุรกิจที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว

ปี พ.ศ. 2522

 • บริษัทได้เปลี่ยนการจดทะเบียนเป็น บริษัทจำกัด พร้อมทั้งได้เพิ่มทุนในการจดทะเบียนเป็น 150,000,000 บาท นอกจากนี้บริษัทได้สร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีต โรงงานผสมคอนกรีต โรงงานผสมแอสฟัสท์ติกคอนกรีต และขยายโรงงานโม่หินเพื่อให้เป็นธุรกิจก่อสร้างที่ครบวงจร

ปี พ.ศ. 2539

 • บริษัทได้เพิ่มทุนในการจดทะเบียน 300,000,000 บาท

ปี พ.ศ. 2543

 • บริษัทได้เพิ่มทุนในการจดทะเบียน 720,000,000 บาท

ปี พ.ศ. 2550

 • บริษัทได้เพิ่มทุนในการจดทะเบียน 801,000,000 บาท ซึ่งการเพิ่มทุนในการจดทะเบียนในแต่ละครั้งนั้น ได้มุ่งเน้นให้บริษัทตอบสนองความต้องการของธุรกิจรับเหมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ในปัจจุบัน ทางบริษัทได้จดทะเบียนผู้รับเหมาของหน่วยงานราชการต่างๆดังนี้
 1. สาขางานทาง ชั้นพิเศษ กรมทางหลวง
 2. สาขางานสะพาน ชั้นพิเศษ กรมทางหลวง
 3. สาขางานทาง ชั้นพิเศษ กรมทางหลวงชนบท
 4. สาขางานสะพาน ชั้นพิเศษ กรมทางหลวงชนบท
 5. สาขางานก่อสร้างชลประทาน ชั้น 1 กรมชลประทาน
 6. สาขางานทาง ชั้น 1 การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 7. สาขางานอาคาร ชั้น 1 การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 8. สาขางานไฟฟ้า ชั้น 1 การท่าเรือแห่งประเทศไทย