งานก่อสร้างถนนสาย รย.5050

งานก่อสร้างถนนสาย รย.5050 แยกสายนิคมสร้างตนเอง สาย 15 – บ.ห้วยโป่ง อ.นิคมพัฒนา  จ.ระยอง ระยะทาง 10.198 กม.

 

แชร์...