งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 344

งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 344 สายชลบุรี – อ.บ้านบึง ระหว่างกม. 2+500 – กม.12+700 ระยะทางยาวประมาณ 10.200 กม.

แชร์...